Przewodnik turystyczny: Dania

Dania to kraj, który stosunkowo często staje się celem emigracji zarobkowej Polaków. Sprzyja temu m.in. stosunkowo niewielka odległość od Polski oraz wysoki poziom życia. Trzeba zdawać sobie sprawę, że Kraj Hamleta jest ciekawy również z turystycznego punktu widzenia. W Danii znajdziemy między innymi wiele zabytków, będących świadectwem bogatej historii tego kraju, który niegdyś rządził i dzielił na Bałtyku. Dania to także państwo, w którym turyści mogą się spodziewać pomocy i bardzo dobrej infrastruktury. W związku z turystycznymi atutami Królestwa Danii, postanowiliśmy przygotować specjalny przewodnik turystyczny. Opracowanie, oprócz opisu zabytków przedstawia między innymi ogólną charakterystykę Danii (pod względem geograficznym, politycznym i społecznym), a także informacje prawne ważne dla wszystkich turystów. Nasz turystyczny opis Danii zaczniemy od ogólnego opisu tego kraju, bo pomimo niewielkiej odległości bywa on nieco anonimowy dla Polaków.

Ogólne informacje o kraju

Dania to najmniejsze i położone najbardziej na południu państwo skandynawskie. Ze względu na dobre warunki do rozwoju rolnictwa, Dania przez wieki była o wiele bardziej zamożna niż Norwegia, Szwecja oraz Finlandia. Dziś ten kraj nie posiada już wielkich politycznych wpływów, ale nadal jest liczącym się graczem w rejonie Morza Bałtyckiego. Warto nadmienić, że tylko kontynentalna część Danii leży na styku Europy Północnej i Europy Zachodniej. W ramach naszego opisu będziemy zajmować się właśnie tą kontynentalną częścią Królestwa Danii, a nie oddaloną od niej Grenlandią lub Wyspami Owczymi.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W skład Królestwa Danii wchodzą nie tylko tereny leżące na Półwyspie Jutlandzkim oraz okoliczne wyspy. O historycznym znaczeniu Danii świadczą dwie pozostałości po dawnych podbojach wikingów – Grenlandia oraz Wyspy Owcze.

Tak jak już wspomnieliśmy, Dania stanowi swoisty pomost pomiędzy zachodnią i północną częścią Starego Kontynentu. Prawie trzy czwarte powierzchni tego kraju leży na Półwyspie Jutlandzkim. Około 30% lądowej powierzchni Danii zajmują wyspy. Najważniejsze z nich to Zelandia, Fionia, Lolland, Bornholm oraz Falster. Co ciekawe, Dania graniczy tylko z dwoma innymi krajami – Niemcami oraz Szwecją (poprzez Cieśninę Sund). Warto wspomnieć, że Dania nie jest dużym krajem, a jej powierzchnia wynosi tylko 14% obszaru Polski. W przeciwieństwie do takich państw północnej Europy jak Norwegia lub Finlandia, Dania cechuje się gęstością zaludnienia (131 osób/km2) zbliżoną do wyniku dotyczącego Polski. Dobre warunki do rozwoju rolnictwa sprawiły, że lasy Danii zajmują tylko 12% jej terytorium. To jeden z najniższych wyników w Europie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zelandia to największa i najważniejsza duńska wyspa. Leży na niej między innymi stolica kraju – Kopenhaga.

Osobom odwiedzającym Danię po raz pierwszy, na pewno będzie się rzucał w oczy nizinny charakter tego kraju. Najwyższy punkt Danii (Yding Skovhøj) liczy sobie tylko 173 metry nad poziomem morza. Dania to kraj łąk oraz pół uprawnych, którego przeciętna wysokość wynosi zaledwie 34 metry nad poziomem morza. Dania nie posiada długich rzek oraz dużych jezior, ale na terenie wspomnianego kraju z pewnością nie brakuje wody. Dobre warunki do rozwoju rolnictwa zapewnia klimat umiarkowany ciepły z wyraźnymi wpływami morskim. Charakterystyczną cechą tego klimatu są krótkie, ciepłe i wietrzne zimy oraz długie lata z dużą sumą opadów. Warto zwrócić uwagę, że nawet w styczniu średnia dobowa temperatura w Danii na ogół nie spada poniżej zera stopni Celsjusza. Duńskie lato jest chłodniejsze niż w Polsce, a średnia temperatura lipca oscyluje na poziomie 16 – 17 stopni Celsjusza.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W trakcie zwiedzania Danii trzeba być przygotowanym na częste opady. Zimy są łagodne, ale cechują się dość porywistymi wiatrami.

Specyficzne uwarunkowania geograficzne wpłynęły na kulturę rodowitych Duńczyków. Ten skandynawski naród posługuje się językiem duńskim, który jest dość trudny do przyswojenia przez Polaków. Na szczęście w Danii powszechna jest znajomość angielskiego (zwłaszcza wśród osób ze średniego i młodszego pokolenia). Dania pod względem znajomość języka angielskiego lokuje na się czołowych miejscach w europejskich rankingach.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dania to kraj, w którym łatwo porozumiemy się po angielsku. Macierzysty język Duńczyków jest trudny do przyswojenia dla Polaków.

Na terenie Danii mieszka mniej więcej 5 milionów Duńczyków, którzy stanowią około 89% mieszkańców wspomnianego kraju. Już od dłuższego czasu w Danii zwiększa się liczba emigrantów oraz ich potomków. W opisywanym kraju najliczniejszymi grupami etnicznymi (poza Duńczykami) są Turcy (ok. 1,1% populacji) oraz Polacy (0,8%). Na wskutek emigracji zarobkowej, liczba Polaków w Danii powiększyła się do 40 000 – 50 000. To dość duży wynik jak na kraj liczący sobie łącznie tylko 5,7 miliona mieszkańców. Społeczność Polska w Danii koncertuje się głównie na terenie stołecznej Kopenhagi.

W odróżnieniu od Polaków, Duńczycy historycznie są luteranami. Do Kościoła Danii należy około trzy czwarte populacji, ale wskaźniki uczestnictwa w ceremoniach religijnych są niskie. Na uwagę zasługuje rosnący udział duńskich muzułmanów, którzy obecnie stanowią około 4% całej populacji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dania nadal jest krajem dość jednolitym etnicznie, a Polacy stanowią trzecią największą mniejszość narodową (z udziałem oscylującym na poziomie około 1%). Naszych rodaków przyciąga m.in. bardzo niskie bezrobocie w Danii.

W ostatniej części ogólnego opisu Danii, warto nawiązać od kwestii politycznych. Królestwo Danii (jak sama nazwa wskazuje) jest monarchią konstytucyjną. W praktyce władzę sprawuje jednoizbowy parlament Folketing, a monarcha pełni tylko funkcje reprezentacyjne. Dania to kraj przodujący w rozmaitych rankingach jakości życia, który jest członkiem licznych organizacji międzynarodowych – między innymi ONZ-u (1945 r.), Unii Europejskiej (1973 r.) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD (1961 r.). W nawiązaniu do członkostwa Danii w UE warto przypomnieć, że ten kraj zagwarantował sobie klauzulę „opt-out” i dlatego nie jest zobowiązany do przyjmowania euro. Dania ma również pewną swobodę w realizowaniu polityki dotyczącej wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

ZWRÓĆ UWAGE: Dzięki nieustępliwej polityce zagranicznej na początku lat 90 – tych, Dania zagwarantowała sobie prawo zachowania korony w traktacie z Maastricht. Własna waluta jest ważna dla kraju tak mocno uzależnionego od eksportu.

Informacje prawne dla wszystkich turystów

Prezentację ważnych informacji prawnych związanych z wyjazdem do Danii, warto rozpocząć od kwestii „wjazdowych”. Pomimo pewnych przywilejów dotyczących samodzielności polityki wewnętrznej, Dania akceptuje unijne zasady wjazdu obcokrajowców w celach turystycznych. To oznacza, że Polak może wjechać na teren Danii okazując ważny paszport lub dowód osobisty. Przez trzy kolejne miesiące nie trzeba wykonywać żadnych formalności (np. związanych z meldunkiem). Dania w przeciwieństwie na przykład do Czech, nie wymaga od turystów meldowania się w czasie trzymiesięcznego pobytu.

W kontekście procedur wjazdowych warto zwrócić uwagę, że na terenie Danii obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia OC związanego ze szkodami wyrządzonymi przez psa. Inny ciekawy wymóg zabrania posiadania na terenie Danii psów z 13 ras uznanych za szczególnie groźne (m.in. pitbulli oraz amstaffów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terytorium Danii wjedziemy po okazaniu ważnego paszportu lub dowodu osobistego. We wspomnianym kraju turysta może pozostać przez trzy miesiące (bez konieczności meldunku). Nawet znacznie krótszy czas pozwoli na dokładne zwiedzenie Danii.

W kontekście ogólnych informacji prawnych warto również zwrócić uwagę na zakaz posiadania przy sobie noży sprężynowych, noży o długości ostrza powyżej 12 cm oraz gazów (m.in. pieprzowych i łzawiących). Takie obostrzenia mają związek z podwyższonym ryzykiem ataku terrorystycznego. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono między innymi po zamachu w Kopenhadze z lutego 2015 roku. W ramach przeciwwagi trzeba nadmienić, że poziom pospolitej przestępczości w Danii jest niski. Polskie władze dyplomatyczne ostrzegają tylko przed kradzieżami (między innymi kieszonkowymi) w zatłoczonych miejscach. W razie potrzeby, polski turysta powinien korzystać jednolitego numeru alarmowego, który działa w całej Unii Europejskiej (112).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dania jest krajem cechującym się niewielkim poziomem pospolitej przestępczości. W Królestwie Danii (zdaniem jego władz) istnieje jednak podwyższone ryzyko ataku terrorystycznego.

Jeżeli chodzi o ogólne informacje przydatne dla polskich turystów, to warto również zwrócić uwagę na kwestie związane z koniecznością zakupu polisy turystycznej. Takie ubezpieczenie przyda się pomimo, że duńska służba zdrowia należy do najlepszych w Europie. Trzeba jednak pamiętać, że Polak posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), nie ma gwarancji bezpłatnych usług w duńskim publicznym szpitalu albo publicznej przychodni. Polak z kartą EKUZ będzie bowiem traktowany tak samo jak ubezpieczony Duńczyk. Narodowy Fundusz Zdrowia rekomendujący zakup polisy turystycznej, zwraca uwagę, że polski turysta w Danii pomimo karty EKUZ pokryje między innymi większość kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym. Znacznie większą wysokość (nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych) mogą mieć koszty transportu chorego Polaka z Danii do macierzystego kraju lub sprowadzenia zwłok osoby bliskiej. Warto pamiętać, że NFZ tylko czasami pokrywa koszty specjalistycznego transportu chorego Polaka i w ogóle nie pomaga przy sprowadzeniu zwłok krewnego do ojczyzny. Takie koszty nierefundowane przez duńskie władze, może sfinansować tylko komercyjne ubezpieczenie turystyczne. Prywatna polisa turystyczna pokryje również koszty związane z usługami prywatnej służby zdrowia w Danii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Własne ubezpieczenie jest potrzebne polskiemu turyście pomimo bardzo dobrego standardu publicznych usług medycznych w Danii. Obywatel Polski nawet po okazaniu karty EKUZ zapłaci między innymi za leczenie zębów oraz transport medyczny do macierzystego kraju.

Ważne informacje dla kierowców

Można przypuszczać, że wielu turystów z Polski będzie chciało zwiedzić Danię przy pomocy własnych „czterech kółek”. Taki wariant może być niezłym pomysłem ze względu na dobry standard duńskich dróg, niewielką odległość drogową pomiędzy Polską oraz Danią i mnogość mostów łączących poszczególne części opisywanego kraju (np. Zelandię oraz Półwysep Jutlandzki). Warto pamiętać, że z Danii kierowcy mogą łatwo przedostać się do Szwecji (dzięki ośmiokilometrowemu mostowi nad Cieśniną Sund). Wspomniany most jest jedną z nielicznych odpłatnych części duńskiego systemu drogowego. Co do zasady, podczas podróży po Danii właściciele samochodów osobowych nie muszą kupować winiet. Przykrą niespodzianką dla kierowców z Polski będą natomiast ceny benzyny. W Danii jeden litr paliwa kosztuje około 6,1 złotego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Mostem nad cieśniną Sund można łatwo dostać się z Danii do Szwecji. Przejazd przez tę przeprawę będzie jednak odpłatny. W zależności od sposobu zapłaty, przejazd samochodem osobowym przez opisywany most kosztuje 23 euro – 59 euro.   

Polacy wjeżdżający na teren Danii, powinni pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Pierwszym takim ważnym aspektem jest wyposażenie samochodu. Przed wycieczką do Danii warto zabrać ze sobą zapasowe żarówki do reflektorów, trójkąt ostrzegawczy oraz apteczkę i gaśnicę. Kierowca z Polski musi również pamiętać o obowiązku używania świateł mijania przez cały rok. Kolejną istotną kwestią jest limit stężenia alkoholu we krwi. Wynosi on 0,5 promila, czyli jest znacząco wyższy niż w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że przekroczenie wspomnianego limitu zawsze kończy się poważnymi kłopotami. Przekroczenie wyższego limitu wynoszącego 1,2 promila alkoholu we krwi, skutkuje natychmiastową utratą prawa jazdy. Kierowca złapany na posiadaniu we krwi ponad dwóch promili alkoholu, prawdopodobnie straci swój samochód, który zostanie zlicytowany na rzecz państwa.

Poważnymi kłopotami kończy się również przekroczenie limitu prędkości o przynajmniej 60% albo jazda z prędkością powyżej 160 km/h. W takiej sytuacji, kierowca utraci prawo jazdy. W nawiązaniu do limitów prędkości obowiązujących na terenie Danii warto wspomnieć, że są one następujące dla samochodu osobowego: 110 km/h lub 130 km/h na autostradach, 80 km/h na zwykłych drogach poza terenem zabudowanym oraz 50 km/h w przypadku terenu zabudowanego. Powyższe limity oczywiście mogą być dostosowywane do lokalnych warunków poprzez system znaków drogowych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Duńska policja ostro kara kierowców za wysokie stężenie alkoholu we krwi oraz znaczące przekroczenie prędkości. Na liście kar znajduje się m.in. utrata prawa jazdy oraz przepadek samochodu na rzecz państwa.

Informacje dotyczące płatności  

Ze względu na politykę duńskiego rządu oraz sceptyczne nastawienie samych Duńczyków do tematu euro, można spodziewać się, że europejska waluta nieprędko zastąpi koronę. Taka sytuacja oznacza pewne utrudnienia dla polskich turystów. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku duńskich płatności występują dwa korzystne uwarunkowania. Po pierwsze, korona duńska znajduje się w mechanizmie kursowym ERM II, więc jej wahania wobec euro są bardzo małe. Po drugie, Dania jest krajem cechującym się dużą popularnością płatności bezgotówkowych i wysoką akceptowalnością euro. Można zatem przyjąć, że optymalnym narzędziem płatniczym dla polskiego turysty jest konto rozliczane w euro wraz z odpowiednią kartą. Przed wyjazdem do Danii warto jednak sprawdzić, jakie są zasady przeliczenia płatności z EUR na DKK (kursy przeliczeniowe) i opłaty pobierane za korzystanie z duńskich bankomatów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kurs EUR/DKK jest bardzo stabilny, bo Dania wprowadziła swoją walutę do mechanizmu kursowego ERM II (pomimo braku chęci przyjęcia euro w najbliższej przyszłości).

Mimo popularności bezgotówkowych rozliczeń w Danii, przed wyjazdem do tego kraju warto zabrać pewną kwotę euro w gotówce. Takie banknoty posłużą do bezpośredniej płatności gotówkowej (o ile sprzedawca akceptuje euro) albo do wymiany na korony przy pomocy jednego z kantorów stacjonarnych. Wszystkim naszym czytelnikom przypominamy o możliwości taniego nabycia euro za pośrednictwem jednego z e-kantorów lub popularnych serwisów społecznościowych (takich jak np. Walutomat.pl). Euro zakupione przez Internet, całkowicie lub częściowo można wypłacić w Polsce przy pomocy odpowiednich bankomatów (np. należących do sieci Euronet). W Internecie można kupić również koronę duńską (m.in. poprzez serwis InternetowyKantor.pl). Krajowe banki rzadko oferują jednak konta w DKK (wyjątek stanowi np. Idea Bank). Praktycznie niemożliwe będzie otrzymanie od polskiego banku karty rozliczanej w walucie Danii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Koronę duńską podobnie jak euro, można łatwo i tanio zakupić online. Problemem będzie jednak znalezienie w polskim banku konta z DKK jako walutą rozliczeniową i odpowiedniej karty debetowej.

Sprawdź, w którym serwisie wymiany walut online można najtaniej kupić euro >

Zobacz, który kantor internetowy najtaniej sprzeda Ci koronę duńską >

Dowiedz się więcej o ciekawej historii oraz interesującej specyfice duńskiej waluty >

Przekonaj się, jakie są aktualne notowania korony duńskiej względem innych walut >

Co warto zobaczyć w Danii?

Można przypuszczać, że większość polskich turystów rozpocznie swoją podróż do Danii od stołecznej Kopenhagi. Trudno się temu dziwić, bo wspomniane miasto jest kulturalnym oraz ekonomicznym sercem całego Królestwa Danii. Kopenhaga liczy sobie obecnie około 610 000 mieszkańców. Cała jej aglomeracja ma jednak populację przekraczającą 1,3 miliona mieszkańców. Kopenhaga to historyczne miasto, w którym znajdziemy wiele ciekawych budynków oraz zakątków świadczących o czasach mocarstwowej świetności Królestwa Danii. Warto pamiętać, że ta monarchia niegdyś władała między innymi Islandią i obszarem dzisiejszej Estonii oraz Norwegii. O bogatej historii Danii świadczą między innymi następujące znane zabytki z Kopenhagi:

Pałac Królewski Amalienborg – oficjalna rezydencja duńskich monarchów to równocześnie jeden z najlepiej rozpoznawalnych budynków w Kopenhadze. Pałac Amalienborg ukończony w 1760 roku stanowi bardzo ciekawy przykład architektury rokokowej. W jego skład wchodzą cztery budynki pałacowe otaczające plac z pomnikiem króla Fryderyka V. Amalienborg przyciąga licznych turystów zagranicznych, którzy odwiedzają między innymi pałacowe muzeum i oglądają widowiskową zmianę królewskiej warty. Duńscy żołnierze pełniący wartę pod Pałacem Amalienborg, posiadają piękne historyczne mundury i ogromne czapy z niedźwiedziego futra.

Kościół Fryderyka (Kościół Marmurowy) – wspomniana świątynia jest jedną z najpiękniejszych budowli Kopenhagi. Jej nazwa wiąże się z imieniem fundatora – króla Fryderyka V. Kosztowna budowa Kościoła Marmurowego została ukończona dopiero pod koniec XIX wieku. Ta interesująca rokokowa świątynia (budowana początkowo wyłącznie z marmuru), cechuje się pewnym podobieństwem do rzymskiej Bazyliki Św. Piotra (ze względu na kształt i rozmiar kopuły). Potężna kopuła Kościoła Fryderyka to jedna z największych tego typu budowli w całej północnej części Europy.

Zamek Christiansborg – w tej dawnej warowni obecnie rezyduje duński parlament Folketing. Turyści zwiedzający Christiansborg, mogą również zajrzeć do muzealnej części zamku. Warto wspomnieć, że na miejscu opisywanej warowni już w XII wieku mieściły się budowle obronne stanowiące zalążek obecnej Kopenhagi. Zamek Christiansborg w trakcie swojej długiej historii był dwa razy odbudowywany na wskutek pożarów. W jego skład zalicza się również ciekawy klasycystyczny kościół zamkowy oraz Muzeum Thorvaldsena z bogatą kolekcją rzeźb.

Kopenhaski ratusz – siedziba władz Kopenhagi to ciekawa budowla z początku XX wieku utrzymana w stylu narodowego romantyzmu charakterystycznym tylko dla Skandynawii. Wspomniany ratusz mieści się na placu będącym miejscem często odwiedzanym przez turystów.

Katedra Marii Panny – ta monumentalna neoklasycystyczna świątynia to najważniejszy kościół w Danii. Jego sylwetka z wieżą licząca 60 metrów jest dobrze widoczna na panoramie Kopenhagi. Katedra Marii Panny służy między innymi duńskiej rodzinie królewskiej. Warto zajrzeć do wnętrza opisywanej świątyni, które pomimo dość ascetycznego wystroju posiada niezaprzeczalny urok.

Mała Syrenka (posąg) – wspomniany posąg to bardzo dobrze rozpoznawalny punkt Kopenhagi i miejsce, w którym zagraniczni turyści chętnie pozują do zdjęć. Metalowa figura będąca symbolem Kopenhagi niemal od roku jej odsłonięcia (1913 r.), niestety dość często pada ofiarą wandalizmu. Umiejscowiono ją w pobliżu kopenhaskiego portu, który również posiada walory turystyczne.

Ogrody Tivoli – pod tą nazwą kryje się jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie, który zainteresuje nie tylko najmłodszych turystów. Trudno wymienić wszystkie atrakcje Ogrodów Tivoli. Jedną z ciekawostek jest wiekowa kolejka górska z drewna licząca ponad 100 lat. Nie można również zapomnieć o karuzeli posiadającej aż 80 metrów wysokości. Warto dodać, że w obrębie Ogrodów Tivoli często odbywają się ciekawe imprezy kulturalne. W pobliżu wspomnianego parku rozrywki warto odwiedzić Pomnik Andersena. To kolejny po posągu Małej Syrenki akcent nawiązujący do twórczości jednego z najbardziej znanych Duńczyków.

Nyhavn – leżąca nad kanałem kopenhaska ulica Nyhavn to bardzo charakterystyczne miejsce. Wyróżnia się ono między innymi kolorowymi fasadami kamienic stojących nieopodal. Warto wiedzieć, że przy ulicy Nyhavn przez dłuższy czas mieszkał Hans Christian Andersen. W kontekście Nyhavn trzeba również wspomnieć o słynnym targu świątecznym oraz licznych kawiarniach i barach znajdujących się blisko tej ulicy. Kolejne lokalne atrakcje to rejsy statków turystycznych po kanale przy Nyhavn oraz pobliska ekspozycja zabytkowych okrętów.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu kopenhaskich atrakcji. Osoby podróżujące z dziećmi poza wspomnianymi już Ogrodami Tivoli, powinny odwiedzić między innymi lokalne oceanarium (Den Blå Planet), Muzeum Baśni Andersena oraz kopenhaski ogród botaniczny.

Na terenie tętniącej życiem duńskiej stolicy, ciekawe miejsca dla siebie znajdą nie tylko miłośnicy historycznych budynków i rodzinnych wycieczek. Opisywane miasto cechuje się bowiem bogatą ofertą klubów, pubów, barów oraz restauracji. Podczas wizyt w takich miejscach, polscy turyści muszą jednak zwracać uwagę na ceny. Trudno ukryć, że Kopenhaga jest „drogim” miastem. Dane serwisu Numbeo.com wskazują, że ogólny poziom cen na terenie duńskiej stolicy o 104% przekracza wynik dla Warszawy. W przypadku cen żywności oraz gotowych posiłków, analogiczna różnica na niekorzyść Kopenhagi wynosi odpowiednio 102% oraz 175%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kopenhaga pod względem cenowym jest jedną z najmniej przyjaznych stolic Europy. Polscy turyści powinni szczególnie uważać na ceny w restauracjach.

                 

Rozmaite atrakcje, które zainteresują zarówno dorosłych jak i dzieci, znajdziemy również w pozostałej części Danii (poza Kopenhagą). Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich takich ciekawych miejsc. Na potrzeby naszego poradnika wybraliśmy następujące zabytki oraz atrakcje:

Katedra w Roskilde – ta potężna katedra stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego Danii (m.in. jako miejsce pochówku duńskich monarchów). Warto wiedzieć, że katedra w Roskilde była jednym z pierwszych gotyckich budynków sakralnych na terenie Europy Północnej. Jej budowa rozpoczęta pod koniec XII wieku, zachęciła mieszkańców Skandynawii do wznoszenia podobnych świątyń. Obecnie majestatyczny kościół z wieżą sięgającą na wysokość 76 metrów jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Danii. Na uwagę zasługuje piękne wnętrze wspomnianego kościoła z licznymi kaplicami i odrestaurowanymi organami z XVII wieku.

Zamek Hammershus – ta warownia zasługuje na odwiedzenie nie tylko dlatego, że jest największym zespołem zamkowym w północnej części Europy. Historia Zamku Hammershus sięga połowy XIII wieku. Od połowy XVIII wieku wielki zamek zaczął popadać w ruinę. Na początku XX wieku rozpoczęła się jego powolna renowacja, która trwa do dziś. Warto wspomnieć, że opisywany zamek znajduje się na północnym krańcu wyspy Bornholm. W trakcie podróży na Bornholm, turyści z Polski powinni również zobaczyć tamtejsze urokliwe plaże. W lecie z powodzeniem można się na nich opalać. Godny uwagi jest też Bornholm Butterfly Park prezentujący liczne motyle w naturalnym środowisku.

Zamek Kronborg – ta okazała warownia jest powszechnie znana jako miejsce akcji szekspirowskiego dramatu Hamlet. Walory Kronborga doceniła organizacja UNESCO wpisując go na listę światowego dziedzictwa kulturowego. W zamku Kronborg można zobaczyć między innymi okazałe wnętrza (w tym salę liczącą 62 metry długości) oraz inscenizację Hamleta. Obecnie w Kronborgu działa lokalne muzeum morskie z ciekawymi zbiorami.

Legoland Billund – ten największy spośród parków Legoland na świecie, zainteresuje nie tylko dzieci. Wspomniany park znajduje się w miejscowości Billund i działa już od końca lat 60 – tych minionego wieku. Legoland z Billund odwiedzają rocznie około dwa miliony turystów. Trzeba zatem przygotować się na tłok i zarezerwować sobie trochę czasu na zwiedzanie powierzchni wynoszącej ponad 14 hektarów. Oprócz ciekawych konstrukcji z klocków Lego prezentujących np. dziki zachód lub świat Wikingów, na terenie opisywanego parku znajdziemy również takie atrakcje jak rollercoastery.

Muzeum Andersena w Odense – wizyta we wspomnianym muzeum stanowi bardzo dobry pretekst do odwiedzenia miasta Odense liczącego sobie ponad 1000 lat. Przykładem historycznej zabudowy Odense jest dom Hansa Christiana Andersena zamieniony obecnie w muzeum biograficzne. Oprócz Muzeum Andersena, w Odense warto zobaczyć między innymi Katedrę Św. Kanuta, lokalny zamek (Odense Slot), Muzeum Kolei Duńskich oraz ciekawe zoo.

Zamek Frederiksborg – podczas zwiedzania Zelandii warto zwrócić uwagę na okazały Frederiksborg, czyli historyczną rezydencję duńskich monarchów. Pochodzi ona z XVI wieku i reprezentuje ciekawy styl manieryzmu północnego. Historyczne znaczenie Zamku Frederiksborg wynika z faktu, że był on miejscem koronacji wielu duńskich monarchów. Obecnie Frederiksborg to spora atrakcja turystyczna Danii i kompleks zamkowy, który oprócz ciekawej architektury wyróżnia się zadbanym ogrodem. W Zamku Frederiksborg zobaczymy bardzo bogato zdobione wnętrza oraz liczne przykłady sztuki duńskiej pochodzącej sprzed stuleci.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu atrakcji turystycznych w Danii. Wiele osób może wybrać mniej oczywiste lokalizacje, które nieczęsto pojawiają się w przewodnikach turystycznych. Ciekawym wyborem są rzadziej odwiedzane przez turystów duńskie wyspy. Przykład to niewielka wyspa Møn, na której można zobaczyć między innymi okazałe klify o wysokości prawie 150 metrów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wiele duńskich wysp jest zupełnie niezamieszkanych albo cechuje się niewielką populacją. Podczas zwiedzania takich miejsc, warto zwracać uwagę na lokalne przepisy dotyczące ochrony przyrody.

 

 

 

 

Czego warto spróbować w Danii?

Dania to kraj posiadający dość bogate tradycje kulinarne. Tamtejsza kuchnia jest prosta oraz sycącą i odzwierciedla sposób odżywania się duńskich chłopów. Kulinaria z Danii bazują raczej na potrawach mięsnych, a liczba używanych warzyw wydaje się dość skromna. W związku z powyższym, duńska kuchnia raczej nie przypadnie do gustu wegetarianom. Kuchnia Danii na pewno spodoba się jednak miłośnikom kanapek oraz ziemniaków. Warto wiedzieć, że kanapka składająca się razowego chleba, słonego mięsa, galaretki mięsnej, pasztetu i cebulowych krążków (tzw. smorrebrod) jest duńską potrawą narodową. Oprócz rozmaitych kanapek (dostępnych często w mniej kalorycznej wersji niż smorrebrod), Duńczycy chętnie jadają np. następujące potrawy, przekąski oraz desery:

 • schab pieczony ze skórką, warzywami oraz sosem
 • potrawa ze smażonej cebuli, ziemniaków oraz mięsa (biksemad)
 • tradycyjny kotlecik mielony o nazwie frikadelle podawany często z sałatką ziemniaczaną
 • pasztet z mielonej wątroby, słoniny oraz cebuli (leverpostej)
 • wędzony w kromce chleba śledź z Bornholmu
 • duńska odmiana muffinek, czyli teboller
 • bekon duński smażony na maśle
 • deser mleczny koldskai przygotowywany z maślanki, jajek, cukru, śmietany, wanilii oraz soku cytrynowego

Warto zwrócić uwagę, że Duńczycy są ekonomicznymi kucharzami i kładą nacisk na krótki czas przygotowywania potraw (stąd popularność kanapek). Bardziej wykwintne dania niż wymienione powyżej, można znaleźć między innymi w lokalnych restauracjach.

ZWROĆ UWAGĘ: W duńskiej kuchni znajdziemy stosunkowo niewiele zup oraz deserów. Duńczycy są za to znanymi na całym świecie miłośnikami mięs.

Co warto przywieźć z Danii?

Dania podobnie jak inne kraje posiada całą gamę produktów chętnie kupowanych przez zagranicznych turystów. W przypadku wycieczkowiczów z Polski, pewną barierą mogą być wysokie ceny. Mimo tego warto zwrócić uwagę na następujące produkty spożywcze:

 • wszelkiego rodzaju ciasteczka duńskie (np. lukrecjowe lub maślane) oraz rozmaite produkty z kopenhaskich cukierni (np. świąteczne wypieki)
 • suszone ryby w rozmaitych odmianach
 • duńskie sery żółte (m.in. pleśniowe)
 • tradycyjne duńskie masła
 • sos majonezowy remulada
 • likier ziołowy Gammel Dansk

Na uwagę zasługują też produkty niespożywcze, z których słynie Dania. Do tej kategorii można zaliczyć między innymi wyroby ze szkła oraz tradycyjne duńskie świece. Dania szczyci się również produkcją wysokojakościowej porcelany. Ekskluzywnym prezentem jest także sprzęt hi – fi jednej ze znanych duńskich firm (na przykład Bang & Olufsen).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kopenhaga słynie ze sporych przecen w sklepach odzieżowych. Dotyczą one również ubrań prestiżowych producentów.

Wakacje w Danii – podsumowanie

Dania z pewnością jest ciekawym, choć niezbyt „tanim” kierunkiem wakacyjnych wojaży. Wspomniany kraj może być między innymi swoistym wprowadzeniem do skandynawskich klimatów podczas podróży do Szwecji oraz Norwegii. Danię można zwiedzić również przy okazji turystycznej podróży do północnych Niemiec. W kontekście naszych zachodnich sąsiadów warto dodać, że już niebawem na Kurencja.com zostanie opublikowany przewodnik pokazujący Niemcy od bardziej turystycznej strony.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wedle zgodnej opinii osób odwiedzających Danię, do tego kraju najlepiej jechać pomiędzy majem oraz lipcem. Wtedy dni są długie, a podróżnym nie dokuczają ulewne deszcze.